Học bổng Đại học Auckland - New Zealand - Koru Education
Đại học Auckland - University of Auckland - Koru Education

Học bổng học thuật xuất sắc dành cho sinh viên Việt Nam của trường Đại học Auckland (The University of Auckland Vietnam Excellence Scholarship) được thành lập năm 2020 nhằm hỗ trợ sinh viên Việt Nam có thành tích học thuật cao nhập học tại trường Đại học Auckland. Có tổng cộng 5 suẩt học bổng được trao mỗi năm.

Ai đủ điều kiện?

Mọi sinh viên đến từ Việt Nam nhận được thư mời nhập học chính thức (Unconditional Offer) để theo học một trong số các chương trình sau:

  • tiền Thạc sĩ hoặc Thạc sĩ học thuật có 120 tín chỉ trở lên, không bao gồm Thạc sĩ nghiên cứu
  • hoặc Cử nhân (ứng viên cần có chứng chỉ hoặc bằng tốt nghiệp trung học)

Sinh viên nhập học chương trình Thạc sĩ nghiên cứu hoặc chương trình Thạc sĩ kinh doanh thuộc về khoa Quản trị Kinh doanh sau đại học (GSM) của trường Đại học Auckland sẽ không được phép nộp xin học bổng này.

Giá trị học bổng: NZ$20,000

Học bổng sẽ được dùng để thanh toán học phí trong học kỳ đầu tiên ở Đại học Auckland.

Tiêu chí lựa chọn

Cơ sở của việc xét chọn dựa vào thành tích học tập, chất lượng của thư ứng tuyển và sự chứng thực của người tham khảo. Ứng viên phải có GPE từ 6.00 trở lên ở chương trình học mong muốn của mình để đủ điều kiện được xét học bổng.

Khi nào cần nộp hồ sơ?

  • Đối với học kỳ đầu tiên (tháng 2): từ ngày 10/10 đến ngày 21/11
  • Đối với học kỳ hai (tháng 7): từ ngày 9/03 đến ngày 20/04

Nộp như thế nào?

  • Bạn cần nhận được thư mời chính thức cho chương trình học.
  • Hồ sơ cần được nộp cho văn phòng xét học bổng của trường trước hạn chót.
University of Auckland Vietnam Excellence Scholarship

Vui lòng liên hệ với Koru để có thêm thông tin liên quan đến loại học bổng này. Chúng tôi sẽ tư vấn những điều kiện phù hợp cũng như hỗ trợ bạn trong suốt quá trình chuẩn bị và nộp hồ sơ để tối đa hóa cơ hội thành công của bạn.

ĐĂNG KÝ NGAY