Visa New Zealand Cho Cả Gia Đình

Visa New Zealand Cho Cả Gia Đình

Làm sao để cả gia đình được đi New Zealand? Theo luật Visa dành cho sinh viên quốc tế (được thông qua ngày 08/08/2018) ở New Zealand, du...
Du Học Trung Học New Zealand

Du Học Trung Học New Zealand

Hệ Trung học ở New Zealand là 13 năm, trong khi ở Việt Nam là 12 năm. Cách đào tạo của hai hệ giáo dục cũng rất khác nhau: trong khi New Zealand...
Gọi tư vấn ngay